Zostań rodziną zastępczą!

Praca z dzieckiem jest Twoim powołaniem? Z nią wiążesz m.in. przyszłość zawodową? A może po prostu lubisz przebywać z dziećmi, cieszy Cię ich obecność, radość? Zostań rodzicem zastępczym, współpracuj z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Do współdziałania zachęcamy odpowiedzialnych, empatycznych ludzi, którzy chcą i mogą zapewnić dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców odpowiednie, rodzinne wsparcie. Zaoferują im poczucie bezpieczeństwa oraz pomogą w najtrudniejszym, życiowym czasie. Szukamy m.in. kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych, chcących opiekować się dziećmi niepełnosprawnymi lub rodzeństwami. Również chętnych do założenia rodzinnego domu dziecka. Gwarantujemy pełne wsparcie finansowe (m.in. wynagrodzenie za pracę, pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, dofinansowanie do wypoczynku), rzeczowe, asystenckie, psychologiczne oraz prawne. Zachęcamy też do zakładania rodzin zastępczych, które nie są zawodowe. 

Prosimy o kontakt z Wydziałem Pieczy Zastępczej MOPR przy ulicy Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 347 82 77 lub 58 347 82 68. Informacje są dostępne także na stronie: www.mopr.gda.pl (w zakładkach: aktualności oraz dzieci i rodzina/piecza zastępcza).   Zapraszamy też do obejrzenia spotu dot. akcji.

 

– Z serca zachęcam do działania na rzecz potrzebujących maluchów – przekonuje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Podjęcie decyzji o założeniu rodziny zastępczej może stać się wstępem do nowego, podarowanego innym życia. Fantastycznym sposobem na rodzicielskie spełnienie, samorealizację i pracę.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć osoba lub małżonkowie, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

Gdańskie maluchy wychowują się w 33 zawodowych rodzinach zastępczych, ponad 300 rodzinach zastępczych (te nie są zawodowe) oraz 16 rodzinnych domach dziecka. Przebywa w nich łącznie ok. 600 dzieci. Gdańskie dzieci mieszkają również w 18 kameralnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, gdzie mają właściwe wsparcie.

O realizacji spotu „Zostań rodziną zastępczą!”

Stworzeniem i wyprodukowaniem spotu promującego zastępcze rodzicielstwo zajęło się trzech trójmiejskich twórców: Marcin Zdziuch, Michał Środek i Emil Neumann. Jak sami podkreślają, to zlecenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku otrzymali w szczególnym dla nich czasie – p. Marcin właśnie czekał na narodziny syna, p. Michał był ojcem od kilku miesięcy. Dla nich to było idealne połączenie czasu, miejsca i ludzi. Na casting twórcy zaprosili, w kontekście scenariusza, chłopców w różnym wieku. Dopiero „zabawa przed kamerą” wyłoniła dziecięcych aktorów. Kilku chłopców wcieliło się w rolę głównego bohatera – syna (historia od malca po przyszłego studenta), którym opiekuje się m.in. zastępczy tata. Ojciec towarzyszy latorośli w różnych życiowych perypetiach przekonując się, że dorastanie to naprawdę ciężka sprawa…

Produkcja spotu: Themontaż.com

Scenariusz i reżyseria: Michał Środek – splashmedia.pl

Zdjęcia: Marcin Zdziuch

Światło: Maciej Jagielski

Dźwięk: Emil Neumann

Scenografia: Aleksandra Ciapka

Make-up: Mariola Smolińska

Montaż: Emil Neumann, Michał Środek, Marcin Zdziuch

Color grading: Michał Środek

Obsada: ojciec – Marcin Miodek, mama – p. Mariola, w roli dorastającego syna – Oskar, Krystian, Marcel, Kacper, Damian oraz Remigiusz.