Zostań zastępczym rodzicem i daj dzieciom bezpieczny dom oraz przyszłość

Jak założyć rodzinę zastępczą dla gdańskich dzieci? Jakie obowiązki ma zastępczy opiekun? Na jakie wsparcie może liczyć rodzina zastępcza?

M.in. na te pytania odpowiadają specjalistki Wydziału Pieczy Zastępczej nie tylko w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel.: 58 347 82 77/78 (w godz. pracy Ośrodka), e-mail: mopr@gdansk.gda.pl. Są też na niektórych festynach i piknikach rodzinnych w dzielnicach, zachęcają do pełnienia tej odpowiedzialnej, trudnej, ale i dającej ogromną satysfakcję życiową roli. Przeczytaj, na jakich imprezach plenerowych służą tematycznymi informacjami  m.in. psycholodzy i pedagodzy MOPR, w najbliższym czasie. Zapraszamy Państwa do współpracy na rzecz gdańskich dzieci!

 

Migawki z weekendowych imprez plenerowych w Parku de Gaulle^a i Parku Oruńskim, na fot. m.in. specjalistki WPZ/ zdj. SR, Katarzyna Cwojdzińska i Marta Próchniewicz