Żywność za punkty – konkretne wsparcie i edukacja dla potrzebujących

Przy ulicy Wolności 52 w Nowym Porcie działa sklep społeczny z żywnością, dla gdańszczanek i gdańszczan w trudnej sytuacji życiowej. Od tego roku z jego bezpłatnej oferty mogą skorzystać podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z całego Gdańska – na podstawie skierowań, które wydają wszystkie Centra Pracy Socjalnej najbardziej potrzebującym.

Na zlecenie gdańskiego MOPR sklep pod nazwą „Za stołem” prowadzi Bank Żywności w Trójmieście. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku punkt działał w ramach pilotażu, a z jego oferty skorzystało łącznie około 300 rodzin objętych pomocą Ośrodka. W bieżącym roku usługa została rozszerzona na wszystkie Centra Pracy Socjalnej – tam podopieczni mogą uzyskać skierowania po takie darmowe, żywnościowe wsparcie. Adresy do CPS są dostępne na stronie: www.mopr.gda.pl (zakładka – CPS).

Nabiał, słodycze, warzywa za punkty

W sklepie potrzebujący otrzymują bezpłatnie m.in. warzywa, owoce, nabiał, mięso, słodycze oraz inne niezbędne produkty. To pełnowartościowe artykuły, które Bank Żywności pozyskuje m.in. od zaprzyjaźnionych sklepów oraz hurtowni spożywczych. Zamiast cen mają przypisaną określoną ilość punktów. Potrzebujący wybiera produkty „płacąc za nie” bonem punktowym zawartym w skierowaniu. Każdy klient może wykorzystać do 200 punktów miesięcznie. „Najdroższe” w sklepie są: mięso, ryby i słodycze. „Najtańsze”, jak w realnym życiu – niektóre warzywa i owoce. Dodajmy, że skierowanie z MOPR obowiązuje przez miesiąc, przy czym klient może skorzystać z oferty sklepu dwa razy tygodniowo. Pracownik socjalny, jeśli sytuacja życiowa podopiecznego nadal tego wymaga, może przyznać tę formę wsparcia także w następnych miesiącach (maksymalnie do trzech miesięcy).  

Usługa ma nie tylko wymiar pomocowy, ale i edukacyjny. Osoba potrzebująca nabywając żywność za punkty uczy się też planowania domowego budżetu. Chętniej sięga po zdrowsze produkty, np. po warzywa czy nabiał.    

– Bezpieczeństwo, edukacja potrzebujących gdańszczanek i gdańszczan, także pod kątem ekonomicznym, jest dla nas niezwykle ważna – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Każda rodzina, która wpadnie w finansowe tarapaty musi mieć poczucie, że z problemem nie jest sama.  

Dodajmy, że sklep przy ulicy Wolności 52 w Nowym Porcie działa pięć dni w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 8.30 do 16.30 oraz w czwartki od godz. 10.00 do 18.00.

Fot. z archiwum Banku Żywności w Trójmieście