Informacja i wsparcie dla gdańszczan w epidemii

W szczególności osobom starszym oraz innym potrzebującym przypominamy o dostępnym wsparciu, adekwatnym do potrzeb i możliwości.

Informacja i pomoc:

– w dni powszednie w Centrach Pracy Socjalnej gdańskiego MOPR (w godz. pracy Ośrodka), link: http://mopr.gda.pl/kontakt/

– pod numerem: 500 218 337 (w ramach działań GDAŃSK POMAGA, czynny w dni powszednie 10:00-18:00, weekendy 10:00-14:00) oraz email: wsparcie@mopr.gda.pl

– w sytuacjach nagłych, kryzysowych pod numerami tel.: 58 511 01 21/22 (całodobowo, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR).