Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Wsparcie instytucjonalne dla osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z instytucjonalnych form wsparcia, takich jak m.in. warsztaty terapii zajęciowej i domy pomocy społecznej (patrz: menu obok).