Wsparcie instytucjonalne dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z instytucjonalnych form wsparcia, m.in. warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej (patrz: menu obok).