Bezpłatna pomoc prawna w Gdańsku dla mieszkańców i turystów

Mieszkańców oraz osoby odwiedzające Gdańsk zachęcamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacyjnej świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz organizacje pozarządowe. To wsparcie dostępne jest dla osób, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika.

W obecnej sytuacji epidemii składanie pisemnego oświadczenia o niemożności pokrycia kosztu wizyty u prawnika, nie jest wymagane. Wystarczy ustne stwierdzenie klienta, by otrzymać pomoc. Usługa jest świadczona telefonicznie lub poprzez email. Prawnicy i doradcy obywatelscy udzielają konsultacji m.in. w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, spadkowych czy mieszkaniowych. Pomogą osobom zadłużonym, będącym w kryzysie ekonomicznym, życiowym. Wskażą np. jakie kroki prawne podjąć, by odzyskać alimenty na dziecko lub w jaki sposób przeprowadzić upadłość konsumencką w związku z długami. Turystom doradzą np. w przypadku nagłych zdarzeń losowych – utraty dokumentów, zgubienia kart płatniczych, gotówki lub bagażu. Przypomnijmy też, że od maja br. bezpłatnych konsultacji w zakresie prowadzenia firmy mogą zasięgnąć drobni przedsiębiorcy – jeśli wykonują działalność gospodarczą jednoosobowo, w ciągu ostatniego roku nikogo nie zatrudnili i nie stać ich na odpłatną poradę.

– Zachęcam do korzystania z tej specjalistycznej formy wsparcia – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Dla osób, które mają rozmaite, życiowe problemy i nie mogą pokryć kosztów porady u prawnika to dobre, pomocowe rozwiązanie.

Dodajmy, że w czasie epidemii w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego udzielono w Gdańsku łącznie ok. 1900 konsultacji.

Zapisy na porady

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy winny się zarejestrować na konsultację: MOPR w Gdańsku, tel.: 58 342 31 88, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl Można także zapisać się, dzwoniąc bezpośrednio do specjalistów.

Kontakt do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Gdańsku, link: http://mopr.gda.pl/wp-content/uploads/kontakt-do-punktow-npp-i-o-w-gdansku.pdf