Odzież jest segregowana i wydawana potem potrzebującym w pomocowym autobusie – fot. Sławomir Kunkel z TWP Przystań