Załoga autobusu SOS udziela wsparcia codzinnie, podczas wieczornych postojów w mieście – fot. Sławomir Kunkel, TWP Przystań