Programy pomocowe, informatory

 

Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024

Programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

  • Poradnictwo z zakresu kontroli zachowań” dla osób z problemem kontroli zachowań przemocowych. Wsparcie w formie konsultacji indywidulanych. Program realizuje Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, ul. Brzozowa 15 w Gdańsku, zapisy tel.: 724 271 133.
  • Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc, otwarty, całoroczny, koedukacyjny, sesje indywidualne i cykl sesji grupowych, bez limitu osób w ciągu trwania projektu. Program realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, ul. Srebrniki 1-13, zapisy tel.: 500 261 486, fax: 58/ 302 34 34.
  • Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową, które nie radzą sobie z trudnymi uczuciami i odreagowują je na innych (bliskich). Sesje indywidualne i grupowe. Program realizuje Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, ul. Brzozowa 15 w Gdańsku, zapisy tel.: 724 271 133.
  • Oddziaływania terapeutyczno-psychologiczne dla osób z doświadczeniem migracji, stosujących przemoc domową. W szczególności dla osób z Ukrainy. W ramach programu odbywają się sesje indywidualne, warsztaty. Program realizuje Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, ul. Brzozowa 15 w Gdańsku, zapisy tel.: 724 271 133.
  • „Dwa domy, jedno dzieciństwo. Przeciwdziałanie przemocy w sytuacji rozstania rodziców” – kompleksowe wsparcie mieszkańców Gdańska, którzy znajdują się w kryzysie lub konflikcie okołorozwodowym/okołorozstaniowym, a ich sytuacja materialna utrudnia korzystanie z usług specjalistów według standardowych stawek rynkowych. Priorytetem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, zrozumienie trudności związanych z rozstaniem rodziców oraz redukcja skutków społecznych i psychicznych alienacji rodzicielskiej. Prowadzone są m.in. mediacje, poradnictwo psychologiczne, warsztaty dla rodziców, dzieci i młodzieży. Program realizuje Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/7 w Gdańsku, zapisy tel.: 58 322 31 49, 502 359 974.
  • „Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowa pomoc pod jednym dachem” – wielowymiarowe wsparcie dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, a także ich niekrzywdzących opiekunów. W Centrum Pomocy Dzieciom świadczone są następujące formy pomocy:

– indywidualna pomoc psychologiczno-terapeutyczna, psychiatryczna,

– diagnoza i pomoc medyczna,

– indywidualna pomoc prawna,

– przyjazne przesłuchanie dziecka i przygotowanie do przesłuchania,

– pomoc grupowa dla dzieci i rodziców.

Program realizuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Uphagena 13 w Gdańsku. Centrum jest czynne w godz.: 10.00 – 18.00, zapisy tel.: 515 235 714.

  • DOM BEZ PRZEMOCY – to pomocowa, profilaktyczna kampania gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To także podstrona portalu MOPR przygotowana m.in. dla osób szukających pomocy, informacji itd. W kolejnych „zakładkach strony” znajdują się też podstawowe informacje na temat przemocy, sposobów reagowania i zgłaszania problemu.

 

Zachęcamy do wykorzystania w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia w tym zakresie. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej MOPR przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Gdańsku, tel. całodobowy: 58 511 01 21.