Dary dla dzieci i kobiet z Ukrainy, przekazane do punktu zbiórki prowadzonej przez MOPR w DS Zakopianka – fot. SR