Posortowane i zapakowane rzeczy dla uchodźców z Ukrainy (dot. zbiórki prowadzonej przez gdański MOPR) – fot. SR