Spotkania o bezpieczeństwie cieszą się zainteresowaniem gdańskich seniorek i seniorów, to odbyło się w 2019 roku w placówce przy ul. Sterniczej 2 – fot. z archiwum MOPR