MOPR i firmy wspólnie pomagają gdańszczankom i gdańszczanom

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca przedsiębiorców, właścicieli i pracowników firm do aktywności w ramach idei odpowiedzialności społecznej. Dzięki prowadzonym wspólnie działaniom udaje się np. rozwijać dziecięce talenty i skutecznie pomagać potrzebującym rodzinom.  

Gdański MOPR rozbudowuje sieć partnerstwa z firmami, również instytucjami kierującymi się społeczną odpowiedzialnością. Dzięki tej współpracy udaje się np. wspierać najmłodszych podopiecznych pomocy społecznej. Firma TERMIKA np. finansuje piątce potrzebujących dzieci do końca roku szkolnego kursy języka angielskiego. To znaczne wsparcie, gdyż uczestnicy tych zajęć są językowo utalentowani, natomiast możliwości finansowe ich rodziców są ograniczone. Z kolei spółka ASTE zapewniła dwójce niepełnosprawnych chłopców zajęcia piłki nożnej, w szkółce piłkarskiej. Dzięki temu dzieci aktywizują się i spełniają sportowe marzenia. Natomiast Dziewczęca Akademia Piłkarska MEWA w Gdańsku przyjęła bezpłatnie na zajęcia uzdolnioną dziewczynkę, z rodziny objętej wsparciem.  

– Bardzo dziękujemy wszystkim przedstawicielom biznesu społecznie odpowiedzialnego za ich zaangażowanie i wspaniałe partnerstwo – mówi Agnieszka Chomiuk, zastępca dyrektorki gdańskiego MOPR.

Generuj energię, wspieraj talenty

MOPR zachęca do kontaktu kolejnych przedsiębiorców i pracowników mających możliwości i poczucie, że warto pomagać. Można włączyć się m.in. w projekt „Mentor talentu”, dotyczący wsparcia w edukacji i rozwoju uzdolnionych dzieci z uboższych rodzin. Można również przystąpić do projektu „Generator energii”, służącego „odciążeniu” rodzin opiekujących się np. przewlekle chorymi rodzicami, babcią, dziadkiem. Być może uda się wspólnie zorganizować opiekunowi choć krótki wypoczynek. Zapraszamy też do włączenia się w projekt „Piastun domu” na rzecz rodzin, w których mimo wsparcia Ośrodka, nadal sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Tam cenne jest wsparcie rzeczowe, ale i np. pomoc w naprawie zepsutego sprzętu AGD czy odnowieniu zniszczonych mebli. Potrzebne są też wspólne inicjatywy służące aktywizacji mieszkańców oraz ich integracji. Są ważne szczególnie w czasie epidemii, kiedy nasila się poczucie wyobcowania. O propozycjach współdziałania można przeczytać na stronie gdańskiego MOPR.

Skontaktuj się

Właścicieli i pracowników firm zainteresowanych współpracą na rzecz podopiecznych pomocy społecznej, zachęcamy do skontaktowania się z Magdaleną Theus  z Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR w Gdańsku, tel. kom.: 501 766 494 (w godzinach pracy Ośrodka). Jesteśmy też otwarci na Państwa pomysły i inicjatywy służące potrzebującym gdańszczankom i gdańszczanom.   

Fot. INTEL, część zbioru książkowego ofiarowanego przez pracowników tej firmy dla sędziwych podopiecznych MOPR (na stole leżą m.in. kryminały, poradniki)