MOPR wspólnie z biznesem – dla potrzebujących gdańszczanek i gdańszczan

W ramach idei społecznej odpowiedzialności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku współdziała kilkadziesiąt firm. Ich właściciele i pracownicy angażują się m.in. w akcje na rzecz potrzebujących dzieci i osób starszych. MOPR zaprasza kolejnych przedstawicieli biznesu do współpracy oraz do aktywności na rzecz mieszkanek i mieszkańców. Satysfakcja z niesienia pomocy jest ogromna.  

Co roku gdański Ośrodek stara się pozyskiwać do rozmaitych działań pomocowych dla potrzebujących osób, otwartych i prężnych partnerów m.in. firmy odpowiedzialne społecznie. Ich właściciele i pracownicy włączają się m.in. w świąteczne, paczkowe akcje na rzecz dzieci i seniorów objętych wsparciem pomocy społecznej. Wspierają nie tylko finansowo i rzeczowo. Poświęcają też swój wolny czas i wykorzystują umiejętności np. prowadząc korepetycje dla najmłodszych czy pomagając potrzebującej rodzinie w naprawie sprzętów domowych. Chętnie wspierają też lokalne pomysły, które służą pobudzeniu społecznej aktywności w dzielnicach.     

Pomoc na miarę chęci i możliwości

MOPR zachęca do kontaktu kolejnych przedsiębiorców i pracowników, dla których idea odpowiedzialności społecznej jest ważna. Można włączyć się m.in. w projekt „Mentor talentu”, dotyczący wsparcia w edukacji i rozwoju uzdolnionych dzieci z uboższych rodzin. Najmłodsi podopieczni Ośrodka mają swoje pasje, talenty, jednak ze względu na trudną sytuację życiową nie zawsze mogą je rozwijać. Sfinansowanie im zajęć, stworzenie lepszych warunków do nauki i realizacji zainteresowań mogą sprawić, że dziecko w przyszłości osiągnie sukces. Ten projekt ma nie tylko pomocowy, ale i profilaktyczny wymiar, ukierunkowany na rozwój młodych, zdolnych ludzi. MOPR zaprasza też do działania na rzecz rodzin mniej zaradnych życiowo i finansowo. Dla nich np. naprawienie zepsutej lodówki czy pralki to wielki problem, gdyż w budżecie domowym ciągle brakuje pieniędzy. W ramach projektu „Piastun domu” można np. zreperować sprzęt lub sfinansować kupno nowego. W każdym wypadku to cenne wsparcie dla potrzebującej rodziny. Ośrodek niezmiennie zachęca również do współpracy m.in. w ramach „Wolontariatu pracowniczego”, projektu dotyczącego zaangażowania kadry firmy w wybrane działania prospołeczne np. aktywizację osób z niepełnosprawnościami czy w pomoc mniej zaradnym, uboższym rodzinom. Kierując się ideą społecznej odpowiedzialności można np. wesprzeć rodzinę w remoncie mieszkania, wolontariacko wykonując konkretne prace.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Właścicieli i pracowników firm zainteresowanych współdziałaniem na rzecz podopiecznych gdańskiej pomocy społecznej, zapraszamy do kontaktu. P. Magdalena Theus z Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR w Gdańsku jest do dyspozycji pod numerem tel. kom.: 501 766 494, email: magdalena.theus@gdansk.gda.pl (w godzinach pracy Ośrodka). Specjalistka Ośrodka podpowie m.in. w jakie działania prospołeczne warto się włączyć. Chętnie pozna też pomysły zainteresowanych współpracą, by omówić możliwość ich wdrożenia na rzecz mieszkanek i mieszkańców. Informacje o prowadzonych projektach dot. społ. odpowiedzialności biznesu, dostępne są na stronie MOPR

 

Wspólnie można wspierać np. utalentowane artystycznie lub sportowo dzieci/ilustracyjne fot. z Pixabay