„Podziel się domem” i… załóż rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka!

Masz wielkie serce, empatię i uwielbiasz dzieci? Pomaganie jest dla Ciebie wartością? Załóż rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka. Daj potrzebującemu malcowi poczucie bezpieczeństwa, opiekę i miłość. Około 70 gdańskich dzieci, które obecnie przebywają w pieczy instytucjonalnej, mogłoby od razu trafić do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka – najlepszych form wsparcia gdy już zawiodła rodzina biologiczna. Do ich tworzenia zachęca mieszkańców Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w ramach tegorocznej edycji kampanii „Podziel się domem”. Ambasadorką akcji jest Sylwia Gruchała, polska florecistka, medalistka olimpijska.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

Gdańskie dzieci potrzebujące wychowują się w 368 rodzinach zastępczych (w tym w 228 spokrewnionych, 94 niezawodowych, 17 zawodowych zwykłych, 9 zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego i 5 zawodowych specjalistycznych) oraz rodzinnych domach dziecka (tych jest 15). Przebywa w nich łącznie 599 gdańskich dzieci. Zainteresowani założeniem zwykłej rodziny zastępczej, by uzyskać status muszą przejść 12 – tygodniowe, bezpłatne szkolenie, przygotowujące do roli rodzica dla dziecka z bagażem doświadczeń. Kandydaci chcący założyć rodzinę zawodową lub rodzinny dom dziecka dodatkowo jeszcze 8 – tygodniowe szkolenie specjalistyczne, które pozwoli dobrze pełnić zadania. Zajęcia z trenerami mają charakter warsztatowy. Odbywają się w gdańskim MOPR. Dodajmy, że prowadzący zastępcze rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie.

– Apelujemy do gdańszczan, którzy mają odwagę podzielić się swoim wartościowym życiem, o otwarcie swojego domu dla potrzebujących maluchów – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Bycie rodzicem jest czymś najpiękniejszym. To wielki dar i bogactwo. Podziel się domem, daj szansę dzieciom na szczęście, by mogły je dzielić dalej z innymi.

Uwaga!
Zainteresowani założeniem rodzinnych form pieczy zastępczej dla dzieci winni kontaktować się z Działem Pieczy Zastępczej MOPR przy ulicy Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 347 82 77 lub końcówki 75, 79 oraz tel. 58 342 31 41. Tematyczne informacje są także na stronie: www.mopr.gda.pl (w zakładce dzieci i rodzina/piecza zastępcza).