Fot. z badania osób w bezdomności w Gdańsku 2024 r., autor Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl