Migawki z badania liczby osób w bezdomności w Gdańsku 2024 r., fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl