Pracownicy firm wspierają dzieci – zapraszamy do współdziałania biznes odpowiedzialny społ.

Spersonalizowane, kompletne wyprawki szkolne przygotowały i przekazały dla 31 dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pracownicze wolontariaty firm: INTEL i SOLIDIGM. To także pomoc świadczona w ramach idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pracowniczki i pracownicy socjalni MOPR przygotowali listę dzieci, które są w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bardzo potrzebowały tego konkretnego wsparcia. Określili dziecięce potrzeby związane z nowym rokiem szkolnym. Zapytali też najmłodszych o ich ulubione kolory, postaci z baśni, bajek czy komiksów, aby wyprawki były nie tylko przydatne, ale też sprawiły wielką radość. Na podstawie tych informacji pracownicy firm przygotowali komplety. W wyprawkach były m.in. zeszyty, kolorowy papier, kredki, farby, pędzle, piórniki z pełnym wyposażeniem. Wszystko skompletowano uwzględniając m.in. ulubione kolory dzieci, ich życzenia i marzenia w tym zakresie. Darczyńcy kupili też dzieciom obuwie i stroje na zajęcia wychowania fizycznego, plecaki oraz worki na buty. Jeśli zaszła taka potrzeba, mały odbiorca pomocy otrzymał też dodatkowo biurko czy ergonomiczny fotel, których nie miał w domu. 

MOPR zaprasza do współpracy

Właścicieli i pracowników firm zainteresowanych współdziałaniem na rzecz podopiecznych gdańskiej pomocy społecznej, zachęcamy do kontaktu ze specjalistkami i specjalistami Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR, przy ul. Wolności 16 w Nowym Porcie, tel.: 58 320 53 68. Podpowiedzą oni m.in. w jakie działania prospołeczne warto się włączyć i w jakim zakresie jest potrzebna pomoc. Można się zaangażować m.in. w świąteczne, paczkowe akcje na rzecz dzieci i osób starszych, prowadzone przez Ośrodek. Nie chodzi tylko o finansowe i rzeczowe wspieranie przedsięwzięć dla potrzebujących osób. Można poświęcić swój wolny czas i wykorzystać umiejętności, by np. pomóc dziecku w nauce języka obcego czy przedmiotów ścisłych, z którymi sobie nie radzi. W ramach „Wolontariatu pracowniczego”, projektu dotyczącego zaangażowania kadry firmy w wybrane działania prospołeczne, warto włączyć się w aktywizację osób z niepełnosprawnościami czy w pomoc mniej zaradnym, uboższym rodzinom. Informacje o prowadzonych projektach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działań wolontariackich dostępne są na stronie MOPR.

 

Wyprawki szkolne od pracowników firm/fot. MOPR i INTEL