Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin, w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki jej otrzymania wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz dotyczące kryterium dochodowego (tj. 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej).

Szczegółowe wiadomości o wnioskowaniu o pomoc w formie posiłku bądź zasiłku są dostępne na stronie gdańskiego MOPR, w zakładce dot. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.