Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin, w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki jej otrzymania wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz dotyczące kryterium dochodowego (tj. 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej).

Szczegółowych wiadomości nt. uzyskania wsparcia oraz kryterium obowiązującego w Gdańsku, udzielają pracowniczki i pracownicy socjalni Centrów Pracy Socjalnej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Informacje o wnioskowaniu o pomoc w formie posiłku bądź zasiłku, są też dostępne na stronie gdańskiego MOPR, w zakładce dot. świadczeń pieniężnych i niepieniężnych