Przypominamy, nieodpłatna pomoc prawna telefonicznie i poprzez email

W związku z ograniczaniem ryzyka zakażenia koronawirusem, 16 marca br. została zawieszona usługa bezpośredniego udzielania nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane wyłącznie telefonicznie oraz drogą elektroniczną do odwołania.
 2. W celu uzyskania porady należy skontaktować się we wskazanych godzinach pod jednym z podanych niżej numerów telefonicznych lub adresów email.
 3. Wymagane do uzyskania porady oświadczenie o braku środków na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej, należy złożyć na adres email: pomocprawna@mopr.gda.pl lub elektronicznie, do wybranego prawnika. 
 4. W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek
  o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie, przez telefon: 58 342 31 88. 
 5. Osoby, które skorzystały z porady przez telefon lub poprzez Internet mogą przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim, w następujący sposób:
 • pod numerem tel.: 58 342 31 88,
 • email: pomocprawna@mopr.gda.pl
 • listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Leczkowa 1a, 80-432 Gdańsk.

  Poniżej, w załącznikach: informacja o kontakcie, numerach telefonicznych i adresach email do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Gdańsku oraz wymagany druk oświadczenia o usługę.

            http://mopr.gda.pl/wp-content/uploads/kontakt-do-punktow-npp-i-o-w-gdansku.pdf

http://mopr.gda.pl/wp-content/uploads/oswiadczenie-o-nieodplatna-porade-prawna-na-odleglosc.pdf

Fot. z Pixabay