Pracownicy Ośrodka docierają z ofertą pomocy do osób w kryzysie bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych – fot. z archiwum gdańskiego MOPR