Bezdomność to poważny problem społeczny, może dotknąć każdego człowieka – symboliczna fot. z Pixabay