Plakat informacyjny pchlego targu w Nowym Porcie, źródło – współorganizatorzy