Mediator może pomóc np. w sporze rodziców o sprawowanie opieki nad dzieckiem – symboliczna fot. z Pixabay (geralt)