8. Uroczystość Dnia Pracownika Socjalnego, fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl