Fot. uczestnicy spotkania z otrzymanymi pamiatkowymi obrazami