Uczestnicy kolonii w Orkuszu mają m.in. zapewnione zajęcia na wodzie – archiwum MOPR w Gdańsku