Inne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać również z innych form pomocy m.in.:

Inne formy wsparcia to także np.: świadczenia pieniężne oraz niepieniężne (patrz: zakładki obok).