Punkty informacji i wsparcia

Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym, ul. Hoża 4 (budynek Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”)

Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym działa na bazie DPS „Ostoja”. W punkcie specjalista udziela kompleksowej informacji o możliwości skorzystania z oferty pomocy społecznej, kieruje do odpowiednich instytucji oraz pomaga wypełnić wnioski i formularze. Specjalista organizuje poradnictwo psychologiczne i prawne oraz wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00.

Kontakt:
Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”
ul. Hoża 4, Gdańsk
tel.: 58 307 09 22, 58 308 95 91
www.dpsostoja.gda.pl

Punkt Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie”, ul. Chopina 24

Stanowi formę gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W ramach posiadanych zasobów kadrowych punkt świadczy wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne oraz doradztwo zawodowe osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Konsultanci w ramach swojej pracy, poza bezpośrednim wsparciem udzielanym zgłaszającym się klientom, budują sieć powiązań z przedstawicielami instytucji współpracujących. Konsultacje odbywają się w dni robocze: od poniedziałku do czwartku w godz.: 9.00 – 19.00, w piątek w godz.: 9.00 – 16.00.

Kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy „Młodzieżowy Szopen”
ul. Chopina 42, Gdańsk
tel/fax.: 58 345 27 64
e-mail: fundacjafosa@gmail.com
www.fundacjafosa.pl

Centrum Informacji i Wsparcia dla Niewidomych i Słabowidzących Mieszkańców Gdańska, ul. Jesionowa 10

Punkt m.in. udziela informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach dla osób niewidomych i słabowidzących, prowadzi szkolenia z zakresu czynności dnia i samoobsługi osób niewidomych, a także prowadzi bibliotekę książki mówionej. Punkt jest czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 15.00, wtorek w godz. 11.00 – 18.00.

Świadczona pomoc:

  1. porady z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się z przewodnikiem i białą laską, doboru odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego wraz z nauką jego obsługi i możliwością zakupu;
  2. porady oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu czynności życia codziennego;
  3. korzystanie ze spotkań w ramach grup wsparcia, dla osób z dysfunkcją wzroku, ich członków rodzin oraz przewodników;
  4. korzystanie z usług asystencko-lektorskich, komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem z dostępem do przestrzeni internetowej oraz do zasobów utworzonej biblioteki książki mówionej;
  5. korzystanie z szeroko rozumianego poradnictwa o przysługujących ulgach, uprawnieniach, orzecznictwie, szkoleniach, turnusach, dofinansowaniach instytucji, edukacji dzieci, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomocach dydaktycznych itp.;
  6. poradnictwo prawne.

Udzielanie informacji i porad dotyczących pisma brajlowskiego z możliwością jego nauki. 

Kontakt:

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski
ul. Jesionowa 10, Gdańsk
tel./fax: 58 341 26 83.