Dzienne formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kluby samopomocy

Celem klubu jest wspieranie aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi w ich własnym środowisku. Uczestnikami klubu mogą być osoby cierpiące na przewlekłe zaburzenia psychiczne. Brak orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, nie wyklucza możliwości uczestnictwa w klubie samopomocy. Wsparcie, które może zostać udzielone w klubie samopomocy:

 • przełamywanie izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przygotowywanie osób do powrotu i prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych i społecznych, działania w kierunku utrzymania pracy,
 • zapobieganie nawrotom choroby,
 • motywowanie do podejmowania leczenia,
 • aktywne wypełnianie wolnego czasu,
 • pogłębianie zainteresowań.

ADRESY KLUBÓW SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Lp.

Adres

Telefon

E-mail

Prowadzący

1.

ul. Chrobrego 56
80-423 Gdańsk

58 793 67 25

dagmara.fons-lewandowska@przyjaznadlon.pl

Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”

2.

ul. E. Hoene 6
80-041 Gdańsk

503 009 218

maria.popowicz@wp.pl

Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”

3.

 ul. Solec 4

80-564 Gdańsk

730 512 212

fundacjafosa@fundacjafosa.pl

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

4.

ul. Marynarki Polskiej 134A
80-865 Gdańsk

58 765 06 43

klub@spir.org.pl

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości

i Rehabilitacji

5.

ul. Kolonijna 2
80-860 Gdańsk

58 550 06 68

nadziejadlarodziny@gmail.com

Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny”

Środowiskowe domy samopomocy

Placówki przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy, by żyć w środowisku rodzinnym i społecznym. Chodzi o zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej, a także integrację społeczną. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegające na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie codziennych czynności i funkcjonowania w życiu społecznym. Usługi realizowane w domu obejmują w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
  • trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
  • trening nauki higieny,
  • trening kulinarny,
  • trening umiejętności praktycznych,
  • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów, w tym:
  • kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów;
 3. trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym:
  • rozwijanie zainteresowań literaturą,
  • audycjami radiowymi, telewizyjnymi, mediami społecznościowymi, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
 5. poradnictwo psychologiczne;
 6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 7. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym:
  • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza,
  • pomoc w zakupie leków,
  • pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 8. niezbędną opiekę;
 9. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;
 10. całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy, w formie posiłków lub produktów żywnościowych do przygotowania.

 

 

ADRESY ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY

Lp.

Adres

Telefon

E-mail

Prowadzący

1.

ul. Chopina 42
80-272 Gdańsk

58 344 96 00/01

mlodziezowyszopen@fundacjafosa.pl

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

2.

ul. Chopina 42
80-272 Gdańsk

58 341 10 83

anna.strojna@przyjaznadlon.pl

Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”

3.

ul. Nowiny 7
80-020 Gdańsk

58 309 45 81

fundacja.akces@wp.pl

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”

4.

ul. Wajdeloty 28A
80-437 Gdańsk

58 380 27 84

gfitmw@wp.pl

Gdańska Fundacja „I TY MOŻESZ WSZYSTKO”

5

ul. Jagiellońska 11
80-371 Gdańsk
Filia ul. Tysiąclecia 24
80-351 Gdańsk

889 560 322

889 560 322

sds@psoni.gda.pl

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

6.

ul. Reduta Wyskok 6
80-741 Gdańsk

58 380 22 02

f.marcus@wp.pl

Fundacja „MARCUS”

7.

ul. Kościelna 3
(dla osób z chorobą Alzheimera)
80-117 Gdańsk

58 351 46 80

f.marcus@wp.pl

Fundacja „MARCUS”

8.

ul. Starogardzka 20
80-058 Gdańsk

58 309 47 31 w. 222

sds@dpsorunia.pl

Dom Pomocy Społecznej „Orunia”

9.

ul. Biologiczna 1
80-298 Gdańsk

533 174 123

fundacjamaja@onet.pl

Fundacja MAJA na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

10.

ul. Nałkowskiej 6C
80-286 Gdańsk

58 347 60 63

zagiel@fsi.gda.pl

Fundacja „Sprawni Inaczej”

11.

ul. Reja 34B
80-870 Gdańsk

531 338 744

sds@spir.org.pl

Stowarzyszenie  Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

12.

ul. Sternicza 2
80-523 Gdańsk

58 343 44 72

biuro@spir.org.pl 

Stowarzyszenie  Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

13

ul. Nowe Ogrody 35
80-803 Gdańsk

58 341 10 83

daria.dyks@przyjaznadlon.pl

Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”