Wsparcie instytucjonalne dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z instytucjonalnych form wsparcia, takich jak m.in. warsztaty terapii zajęciowej i domy pomocy społecznej (patrz: menu obok).