Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, stwarzającą osobom z niepełnosprawnościami, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja wsparcia odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

  • formy rehabilitacji;
  • zakres rehabilitacji;
  • metody i zakres nauki umiejętności;
  • formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
  • planowane efekty rehabilitacji.

ADRESY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Lp.

Adres

Telefon/e-mail

E-mail

Prowadzący warsztat

1.

 

ul. Jagiellońska 5

80-371 Gdańsk

501 218 860

aktywniejsi@wp.pl

Agata Kirol

Stowarzyszenie Aktywnych na Pomoc

2.

ul. Tysiąclecia 13A
80-351 Gdańsk

58 553 20 15
508 186 023

wtz@psoni.gda.pl

Krzysztof Skrzypski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

3.

ul. Północna 5
80-512 Gdańsk*

58 344 42 56

anna.doroszuk@fsi.gda.pl
biuro@fsi.gda.pl

Anna Doroszuk

Fundacja „Sprawni Inaczej”

4.

ul. Uczniowska 33
80-530 Gdańsk

58 743 24 44
609 500 116

tratwawtz@wp.pl

Marta Michniewicz-Banasik

„POL-WEST” Spółka z o.o.

5.

ul. Kołobrzeska 57
80-397 Gdańsk

58 557 20 93

wtzboleklolek@wp.pl

Witold Nowikow

Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia

6.

ul. Batorego 12
80-251 Gdańsk

58 344 09 53
608 731 985

spir.wtz@gmail.com
biuro@spir.org.pl

Jolanta Łaukajtys

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości
i Rehabilitacji