Mieszkania chronione

Mieszkanie chronione – jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Wsparcie, które może zostać udzielone:

 1. praca socjalna;
 2. poradnictwo specjalistyczne;
 3. nauka  lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
  • samoobsługi,
  • samodzielności życiowej,
  • rozwijania kontaktów społecznych,
  • pełnienia ról społecznych;
 4. pomoc w:
  • przemieszczaniu się,
  • wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,
  • realizacji kontaktów społecznych,
  • zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
  • ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.

Mieszkania chronione 

Lp.

Mieszkanie chronione
i podmiot prowadzący

Telefon/ e-mail

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie mieszkania

1.

Mieszkanie chronione
dla 4 osób 
(Wrzeszcz Górny)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

tel. 508 186 020/603 430 666 
biuro@psoni.gda.pl

Joanna Cwojdzińska

2.

Mieszkanie chronione 
dla 4 osób (Wrzeszcz Górny)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

tel. 508 186 020/603 430 666 
biuro@psoni.gda.pl

 

Joanna Cwojdzińska

3.

Mieszkanie chronione
dla 3 osób 
(Śródmieście)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”

tel. 58 341 10 83
biuro@przyjaznadlon.pl

Daria Dyks