Specjalistki, specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej gdańskiego MOPR, fot. materiał MOPR