3. List od dzieci dołączony do darów dla uchodźców z Ukrainy – fot. dot. pomocowej zbiórki gdańskiego MOPR