Mieszkańcy przekazują m.in. obuwie dla dzieci z Ukrainy – fot. S