Spotkanie w sprawie naboru ofert na partnerstwo!

7 lutego 2020

W środę 12 lutego o godzinie 15.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. otwartego naboru ofert, na zawarcie partnerstwa na istotną projektową realizację. Chodzi o planowany projekt w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego: Poddziałanie 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na…

Rodzic zastępczy potrzebny od zaraz!

6 lutego 2020

W środę 12 lutego, w godzinach od 8.00 do 18.00 zapraszamy osoby zainteresowane założeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na dzień otwarty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku.   Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna. Być może po konsultacji ze…

Zamiast rozwodu bezpłatna mediacja!

4 lutego 2020

Sytuacje sporne, konfliktowe dobrze jest załatwić polubownie. Osoby, które złożą oświadczenie, że nie stać ich na pokrycie kosztu wizyty u prawnika, mogą skorzystać w Gdańsku nie tylko z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ale również z pomocy mediatora. Mediatorzy wspierają w sprawach związanych m.in.: z rozwodem; podziałem majątku; sporami rodzinnymi; rodzicielskimi – gdy np. chodzi…

Praca i życiowa stabilizacja na wyciągnięcie ręki!

3 lutego 2020

Zapraszamy m.in. osoby długotrwale bezrobotne, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do udziału w projekcie „Cała Naprzód II”. To wyjątkowa szansa na przełamanie życiowego impasu i znalezienie satysfakcjonującego, dobrze płatnego zajęcia. Także w bieżącym roku gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie prowadzi nabór do aktywizującego zawodowo i życiowo projektu. Do udziału w „Całej Naprzód II”…

Wsparcie dla niepełnosprawnych gdańszczanek i gdańszczan

31 stycznia 2020

Osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku mogą skorzystać z dofinansowań m.in. do zakupu i montażu oprzyrządowania w posiadanym samochodzie czy do kosztów edukacji w szkole wyższej. W 2020 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowane będą rozmaite formy wsparcia. – Dzięki takiej finansowej pomocy można poprawić jakość…

Rodzice znowu przeszkolą się w MOPR

28 stycznia 2020

Do początku kwietnia potrwa kolejna edycja „Szkoły dla rodziców”, wspierających i edukacyjnych warsztatów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Pierwsze zajęcia rozpoczną się z początkiem lutego, a lista uczestników – gdańskich rodziców, jest już zamknięta. Zainteresowanie udziałem w warsztatach „Szkoły…” zawsze jest ogromne. Tym razem w zajęciach udział weźmie grupa rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola…

WenDo – zapisy zakończone

24 stycznia 2020

Uwaga, informujemy, że lista gdańszczanek, które będą uczestniczyć w zajęciach WenDo (1 i 2 lutego, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR w Nowym Porcie) została zamknięta. Ewentualne kolejne zgłoszenia dotyczą już tylko listy rezerwowej.

Zapraszamy panie na zajęcia WenDo

21 stycznia 2020

Gdańszczanki zachęcamy do udziału w innowacyjnych, bezpłatnych warsztatach asertywności i samoobrony WenDo. Służą one m.in. profilaktyce i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ruszyły zapisy na zajęcia, zapraszamy! WenDo nie jest typową sztuką walki. To raczej forma obrony własnych granic, nauka asertywności oraz skuteczna metoda ochrony przed niepożądanymi zachowaniami. Uczestniczki nauczą się m.in. jak nie dopuścić do…

Życzenia…

21 stycznia 2020

Babciom i Dziadkom serdeczności! Życzymy Państwu radości, słońca, słodyczy, pogody ducha i najpiękniejszych chwil…   Fot. z Pixabay

Wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego i nie tylko – także elektronicznie

17 stycznia 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że wnioski m.in. o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego czy przedmiotów ortopedycznych można w tym roku składać również internetowo. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił składanie wniosków drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia) –  https://sow.pfron.org.pl/ Usługa ta dotyczy dofinansowania: turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki…

Żywność za punkty – konkretne wsparcie i edukacja dla potrzebujących

16 stycznia 2020

Przy ulicy Wolności 52 w Nowym Porcie działa sklep społeczny z żywnością, dla gdańszczanek i gdańszczan w trudnej sytuacji życiowej. Od tego roku z jego bezpłatnej oferty mogą skorzystać podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z całego Gdańska – na podstawie skierowań, które wydają wszystkie Centra Pracy Socjalnej najbardziej potrzebującym. Na zlecenie gdańskiego MOPR sklep pod…

Pamiętaj o osobach bezdomnych – możesz pomóc!

10 stycznia 2020

Nadal prosimy gdańszczanki i gdańszczan o przekazywanie sygnałów o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych. Dzięki takiej reakcji być może uda się pomóc potrzebującemu człowiekowi. Informacje o osobach w kryzysie bezdomności, potrzebujących wsparcia prosimy kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon.,…

Zapisy na nieodpłatną poradę prawną, mediacyjną także przez formularz on-line

8 stycznia 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku uruchomił zapisy przez formularz on-line, na nieodpłatne poradnictwo prawne, obywatelskie oraz mediacyjne. Dzięki temu szybko, w dogodnym terminie można się zarejestrować m.in. do prawnika czy doradcy obywatelskiego. Osoby, które złożą oświadczenie, że nie stać ich na pokrycie kosztu wizyty u prawnika, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dostępnego w Gdańsku…

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

4 stycznia 2020

Gdańsk przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że celem strategicznym „Programu…” jest zrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami, do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Więcej, link: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=236&x=25&y=2