Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Projekt pt. „Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny” – ta edycja zakończona, przewidziana jednak kontynuacja projektu

Projekt jest realizowany w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023, przyjętego uchwałą nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z 24 listopada 2016 roku. Projekt spełnia warunki określone w modelu mieszkań ze wsparciem, funkcjonującym w ramach GPMS dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023, przyjętym do realizacji zarządzeniem nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z 27 kwietnia 2017 r. (zmienionym zarządzeniem nr 209/18 Prezydenta Miasta Gdańska z 5 lutego 2018 r.).