Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Projekt realizowany w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego

Projekt budowy i funkcjonowania domu ekologicznego ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny 4C w Gdańsku

Projekt realizuje cele Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023, przyjętego uchwałą Nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 roku. Projekt spełnia warunki określone w modelu mieszkań ze wsparciem, funkcjonującym w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023 przyjętym do realizacji zarządzeniem Nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 r.