Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Gdański Fundusz Senioralny

Gdański Fundusz Senioralny jest finansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz ze środków Gminy Miasta Gdańsk, a realizowany poprzez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Seniorzy mogą otrzymać dofinansowanie na realizację swoich pomysłów. Wysokość grantu to 500 zł. Można go przeznaczyć głównie na inicjatywy związane z aktywizacją seniorów w ich środowisku lokalnym.

Jakie inicjatywy dostały dofinansowanie? Jak realizacja pomysłów?

Podzielcie się Waszym doświadczeniem z realizacji lub uczestnictwa w programie:
e-mail:wolontariat@mopr.gda.pl facbook Gdański Wolontariat Społeczny

Gdański Fundusz Senioralny