Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Miasto Gdańsk nagradza wolontariuszy

Są wolontariuszami, bezinteresownie pomagają słabszym, chorym, opuszczonym. Większość z nich osiąga dodatkowo bardzo wysokie wyniki w nauce. Mówi się o nich „Najlepsi z najlepszych, którzy swój czas ofiarowują innym”. Kapituła konkursu „Ośmiu Wspaniałych” już po raz 16. wybrała laureatów tego prestiżowego wyróżnienia. I choć nie o nagrody w tym konkursie chodzi, zwycięzcy otrzymali bursztynowe ósemki.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-19 lat i nagradza się w nim młodych ludzi, którzy bezinteresownie pomagają innym, pobudzają swoich rówieśników do zaangażowania się w działania prospołeczne, przeciwstawiają się agresji i brutalności. „Wspaniali” pomagają ludziom słabszym, chorym i w podeszłym wieku.  Nagrodzeni  nie mogą pochwalić się ani dorosłym wiekiem, ani słusznym wzrostem, ale z całą pewnością jednak imponują hartem ducha i wrażliwością serca.

Ten konkurs organizowany jest już od wielu lat i mam nadzieję, że pochód „Wspaniałych” nigdy się nie skończy – podkreślał podczas gali, która odbyła się w Nowym Ratuszu, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Pomagając innym, pomagacie sobie, wzbogacacie się o wyjątkowe doświadczenia, które mam nadzieje pozostaną w was na zawsze. I będziecie je rozsiewać także jako dorośli.

W miejskiej edycji nagradza się ośmiu młodych ludzi, ale – zgodnie z regulaminem – w finale ogólnopolskiej edycji każde miasto może reprezentować tylko jedna osoba.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

  • Sylwia Butowska z VII LO (ZSO nr 7) reprezentantka Gdańska na eliminacje ogólnopolskie w Warszawie,

Uczennica kl.II B VII LO w Gdańsku. Wyróżnia się kulturą osobistą, empatią i altruizmem. Od 2000 roku, jeszcze w gimnazjum, pracowała jako wolontariuszka w Szkolnym Kole Caritas w Żukowie, a od 2013 r. w Szkolnym Klubie Wolontariatu „Siedmiu Wspaniałych” w VII LO w Gdańsku. Stale pomaga w Domu Dziecka prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Bożego Św. Wincentego a Paulo w Kartuzach. Sylwia jest bardzo wrażliwa również na potrzeby osób starszych, na stałe współpracuje z Domem Seniora „Nestor”. Pracuje też na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. jako opiekunka na piknikach, przyczyniając się do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Sylwia prowadzi również zajęcia w Parafialnym Zespole Caritas w Żukowie, pracuje także w czasie wakacji jako opiekunka podczas „Wakacji z Panem Bogiem” dla dzieci z Żukowa. Wolontariat jest jej pasją, którą potrafi krzewić wśród młodzieży. Jednocześnie swoją działalność postrzega jako coś oczywistego i nieodzownego we współczesnym świecie.

  • Dominik Chodkowski –z Gimnazjum nr 2

W tym roku szkolnym Dominik ukończy III klasę Gimnazjum nr 2 im Jana Heweliusza w Gdańsku. Swoją działalność wolontariacką kontynuuje od 9 lat, już w szkole podstawowej wyróżniał się wśród uczniów postawą prospołeczną. Inicjował szkolne działania, zawsze dając przykład zaangażowania i bezinteresowności. Od początku nauki w gimnazjum wyróżniał się pracowitością i ambicją w osiąganiu założonych celów.\Jako aktywny członek Szkolnego Koła Caritas uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach, propagując akcje na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Od 8 lat Dominik należy do Liturgicznej Służby Ołtarza, swoje obowiązki wykonuje z bardzo dużym zaangażowaniem i sumiennością. Jak mówi sam Dominik: Wierzę,że w każdym człowieku jest ziarno dobra, które pewnego dnia przyniesie wspaniałe plony.

  • Jan Gawor – z Zespołu Szkół Samochodowych

Janek ukończył w tym roku Technikum nr 12 w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku. Jest zaangażowany w działalność charytatywną na wielu płaszczyznach. Działa aktywnie w ruchu honorowego krwiodawstwa przy ZSS, agitując na jego rzecz, stworzył pozytywny wizerunek krwiodawcy i zachęcił wielu kolegów do oddawania krwi. Promuje również akcję dawców szpiku i komórek macierzystych. Od lat jest aktywnym członkiem szkolnego koła Caritas, włączył się w działania przeciwdziałające przemocy i patologii alkoholizmu. Zagrał główną rolę w spektaklu „Wybór między cywilizacją śmierci a cywilizacją miłości” według scenariusza Prarodzina. W opinii nauczycieli czytamy: Przykład Janka oddziałuje na środowisko rówieśnicze niejednokrotnie skuteczniej niż skomplikowane działania wychowawcze. Pomaga w tym sympatia, którą darzą go osoby mające z nim osobisty kontakt.

  • Miłosz Kowalewski – z Gimnazjum nr 29

W tym roku szkolnym ukończy III klasę Gimnazjum nr 29 w Gdańsku. Od trzech lat mocno zaangażowany w działania charytatywne, zwłaszcza w szkolnym kole wolontariatu. Pomaga osobom chorym,ubogim,bezdomnym. Promuje ideę hospicyjną, zaangażował klasę                                  w przygotowanie paczki ze środkami pielęgnacyjnymi dla dziecka z hospicjum domowego czy trzykrotne zorganizowanie przyjęcia urodzinowego dla dziecka z hospicjum. Rozpropagował wśród młodzieży kampanię „Karnawał Dobrych Serc”, w efekcie przygotowano ogromną paczkę żywnościową dla 58 bezdomnych z noclegowni w Nowym Porcie. Zaangażowany w akcję Jarmark Dobroczynności zebrał pieniądze na rehabilitację podopiecznej Sursum Corda i podopiecznego Fundacji Pomóż i Ty oraz rozpropagował zbiórkę nakrętek, z których dochód przeznaczono na rehabilitację niepełnosprawnego chłopca. Swój talent muzyczny Miłosz również wykorzystuje w akcjach charytatywnych ( gra na trąbce w czasie kiermaszu świątecznego na rzecz ubogich rodzin). Prowadzi stronę internetowa szkolnego Koła Wolontariatu, a także wysyła maile do dzieci przebywających w szpitalach m.in. z okazji ich urodzin. Jak czytamy w opinii opiekunki koła wolontariatu Miłosz „potrafi przeciwstawić się panującym trendom, pójść pod prąd , jeśli widzi słuszność i jest przekonany o szlachetności i ważności celu,   do którego dąży”.

  • Marcin Makowski – z XIV LO ( ZSO nr 8)

Marcin uczęszczał do III klasy XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gdańsku. Od 2010 r. udziela się w Klubie Wolontariatu i w szkolnym kole „Caritas”.Jak sam mówi, działalność charytatywna daje mu wiele satysfakcji, gdyż może cieszyć się szczęściem innych ludzi. Wrażliwy na potrzeby innych, organizował i brał udział w wielu akcjach charytatywnych, a zwłaszcza mocno zaangażował się w akcje na rzecz Fundacji Hospicyjnej im. Ks. Dutkiewicza, Pomorskiego Hospicjum Dziecięcego i Caritasu. Marcin chętnie pomaga też uczniom mającym trudności w nauce. Jest radnym Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Cieszy się zaufaniem i sympatią kolegów, których inspiruje do działań prospołecznych.

  • Natalia Murawska – z XIV LO (ZSO nr 8)

Natalia jest uczennicą II klasy XIV Liceum Ogólnokształcącego im Jana Pawła II w Gdańsku. Od dwóch lat działa w Kubie Wolontariatu pod patronatem Fundacji „Credo”. Mimo własnej niepełnosprawności ( porusza się na wózku), bierze udział we wszystkich akcjach charytatywnych na rzecz Gdańskiej Fundacji Hospicyjnej i. Ks. Dutkiewicza. Jest kreatorką działań wolontariatu na terenie szkoły. Natalia, sama osiągając  bardzo dobre wyniki w nauce (stypendystka Prezesa Rady Ministrów ze średnią 6,0)),nigdy nie odmawia pomocy innym uczniom. Swoją postawą i aktywnością zachęca kolegów i koleżanki do prospołecznych działań. Doskonale spełnia się w roli lidera, cieszy się autentycznym autorytetem w swoim środowisku.

  • Dominik Starczewski z Gimnazjum nr 3 (ZSO nr 7)

Uczeń III klasy Gimnazjum nr 3 w Gdańsku. Włączał się w wiele form wolontariatu na terenie szkoły. Po raz trzeci uczestniczył w akcji „Świąteczna Paczka Niespodzianka” organizowanej przez Fundację Droga w Gdańsku. przygotowała paczki dla osób potrzebujących, bezdomnych, pokrzywdzonych przez los. Dominik wspierał Centrum Wolontariatu Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku, był też wolontariuszem akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, której celem było obdarowanie prezentami chorych dzieci i ich rodzeństwa oraz osieroconych dzieci. Dominik angażuje się również w akcje zbierania nakrętek, z których dochód przeznaczony jest na zakup wózków inwalidzkich, materiałów opatrunkowych czy na świadczenia medyczne dla chorych dzieci. Działa też na rzecz Stowarzyszenia „Dom Rodzinny Nasze Dzieci” w Gdańsku. Swoją działalność wolontariacką traktuje jako coś zupełnie zwykłego, po prostu odpowiada na potrzeby osób wymagających wsparcia czy pomocy. Swoją postawą motywuje innych do pomagania , jak również do walki o samego siebie, o wiarę ,że nie ma sytuacji bez wyjścia-czytamy w opinii wychowawczyni o Dominiku.

  • Anna Urbaniak z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Uczennica klasy II CKZiU w Gdańsku. Bierze czynny udział w pracach Salezjańskiego Oratorium „Janeczek” w Gdańsku. Pomaga dzieciom w  zajęciach pozalekcyjnych, w odrabianiu lekcji  i nauce.Prowadzi zajęcia sportowe. Pomagała w przygotowaniu i przeprowadzeniu półkolonii letnich oraz zimowych dla grupy 45 osób.Należy też do wolontariatu „Żonkil”, przeprowadziła zbiórkę żywności dla potrzebujących rodzin z dzielnicy. Przeprowadziła grę promującą „Monopoly Orunia”. Ania poświęca wiele swego prywatnego czasu na pomoc innym, jest aktywna na wielu płaszczyznach życia społecznego.

Źródło:

Magdalena Kuczyńska
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta / Biuro Prasowe
magdalena.kuczynska@gdansk.gda.pl