Placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy, w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci.

Formy placówek wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie:

  • specjalistycznej – organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię,
  • opiekuńczej – zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
  • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach.

Podmioty prowadzące placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone przez:

  • gminę,
  • podmiot, któremu gmina zleciła zadanie,
  • podmiot, który uzyskał zezwolenie.

Wykaz gdańskich placówek wsparcia dziennego, które w ramach otwartego konkursu ofert uzyskały dofinansowanie ze środków Miasta Gdańska na realizację zadania w latach 2019 – 2020.

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ

Lp.

Nazwa podmiotu realizującego

Miejsce realizacji

Dane kontaktowe

1

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”

Świetlica Świetliki

Sylwia Drażba – Prezes/ Kierownik

ul. Grunwaldzka 137

tel. 884 780 629

80-245 Gdańsk

email: stowarzyszenie.pdw@wp.pl

2

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Świetlica Grodzisko

Elżbieta Leśniewska – Kierownik

ul. Kartuska 74

tel. 509-781-376

80-104 Gdańsk

email: chsch.gdansk@wp.pl

 

email: grodzisko@chsch.pl

3

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Gdańsku”

Świetlica Nasze Dzieci

Lidia Lubieniecka – Kierownik

ul. Dragana 9

tel. 501-032-421

80-807 Gdańsk

email: naszedzieci@naszedzieci.org

4

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza 

Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań”

Joanna Matusiak – Kierownik

ul. Pułaskiego 2

tel. 537-950-556

80-520 Gdańsk

email: przystan.gdansk@o2.pl

5

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica Dobra

Angelika Umińska – Kierownik

ul. Dobra 8

tel. 694-485-571

80-746 Gdańsk

email: auminska@caritas.pl

 

 

 

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZO – SPECJALISTYCZNEJ

Lp.

Nazwa podmiotu realizującego

Miejsce realizacji

Dane kontaktowe

1

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” 

Świetlica Promyk Nadziei

Edyta Dąbrowska – Prezes/ Kierownik

ul. Piecewska 9

tel. 505-085-888/ tel. 58 347 69 97

80-288 Gdańsk

email: biuro@promyknadziei.pl

2

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Świetlica Centrum Reduta

Inga Krupska – Kierownik

ul. Reduta Wyskok 9

tel. 500-476-818

80-741 Gdańsk

email: inga.krupska@mrowisko.org.pl

3

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica Słoneczne Wzgórze

Sylwia Trzoska Zimny – Kierownik

ul. Trakt Świętego  Wojciecha 440

tel. 664-724-015

80-007 Gdańsk

email: wzgorze@caritas.pl

4

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica Frassatiego

Patrycja Skrzyńska – Kierownik

ul. Jesionowa 6

tel. 668-448-342

80-261 Gdańsk

email: jesionowa@caritas.pl

 

 

 

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE SPECJALISTYCZNEJ

Lp.

Nazwa podmiotu realizującego

Miejsce realizacji

Dane kontaktowe

1

Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Ognisko Wychowawcze Nowy Port

Anna Ożóg– Kierownik

ul. Wyzwolenia 49

tel. 501-096-415

80-537 Gdańsk

email:stowarzyszenienowyport@interia.pl

2

Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”

Ognisko Wychowawcze –
„Ogniska Nadziei”

Marzena Łada – Prezes

ul. Głęboka 11

tel. 794-438-794

80-759 Gdańsk

email: fundacja.ognisko@wp.pl

3

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica „Pod Kasztanem”

Aleksandra Szuma – Ganczarek – Kierownik

ul. Brzegi 45

tel. 602-638-762

80-045 Gdańsk

email: kasztanki@caritas.pl

4

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Świetlica w Gościnnej Przystani

Marta Chylińska – Kierownik

ul. Gościna 14

tel. 661-999-955

80-032 Gdańsk

email: m.chylinska@gfis.pl

5

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Świetlica Glanik

Aleksandra Drygas – Kierownik

ul. Waryńskiego 45

tel. 500-346-680

80-433 Gdańsk

email: aleksandra.drygas@mrowisko.org.pl

 

 

 

 

PLACÓWKI DLA MŁODZIEŻY (placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej)

Lp.

Nazwa podmiotu realizującego

Miejsce realizacji

Dane kontaktowe

1

Fundacja Dla Rodziny „Bezpiecznik”

Bezpiecznik Przeróbka

Jarosław Kucharski – koordynator

dzielnica Przeróbka

tel. 606-639-859

 

email: fundacjabezpiecznik@gmail.com

2

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Klub młodzieżowy

Kaja Medowska – koordynator

dzielnica Śródmieście

tel. 665-386-280

 

email: kaja.medowska@mrowisko.org.pl

Lp.

Nazwa podmiotu realizującego

Miejsce realizacji

Dane kontaktowe

1

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”

Świetlica Świetliki

Sylwia Drażba – Prezes/ Kierownik

ul. Grunwaldzka 137

tel. 884 780 629

80-245 Gdańsk

email: stowarzyszenie.pdw@wp.pl

2

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Świetlica Grodzisko

Elżbieta Leśniewska – Kierownik

ul. Kartuska 74

tel. 509-781-376

80-104 Gdańsk

email: chsch.gdansk@wp.pl

 

email: grodzisko@chsch.pl

3

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Gdańsku”

Świetlica Nasze Dzieci

Lidia Lubieniecka – Kierownik

ul. Dragana 9

tel. 501-032-421

80-807 Gdańsk

email: naszedzieci@naszedzieci.org

4

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza 

Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań”

Joanna Matusiak – Kierownik

ul. Pułaskiego 2

tel. 537-950-556

80-520 Gdańsk

email: przystan.gdansk@o2.pl

5

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica Dobra

Angelika Umińska – Kierownik

ul. Dobra 8

tel. 694-485-571

80-746 Gdańsk

email: auminska@caritas.pl

       

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZO – SPECJALISTYCZNEJ

Lp.

Nazwa podmiotu realizującego

Miejsce realizacji

Dane kontaktowe

1

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” 

Świetlica Promyk Nadziei

Edyta Dąbrowska – Prezes/ Kierownik

ul. Piecewska 9

tel. 505-085-888/ tel. 58 347 69 97

80-288 Gdańsk

email: biuro@promyknadziei.pl

2

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Świetlica Centrum Reduta

Inga Krupska – Kierownik

ul. Reduta Wyskok 9

tel. 500-476-818

80-741 Gdańsk

email: inga.krupska@mrowisko.org.pl

3

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica Słoneczne Wzgórze

Sylwia Trzoska Zimny – Kierownik

ul. Trakt Świętego  Wojciecha 440

tel. 664-724-015

80-007 Gdańsk

email: wzgorze@caritas.pl

4

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica Frassatiego

Patrycja Skrzyńska – Kierownik

ul. Jesionowa 6

tel. 668-448-342

80-261 Gdańsk

email: jesionowa@caritas.pl

       
       

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE SPECJALISTYCZNEJ

Lp.

Nazwa podmiotu realizującego

Miejsce realizacji

Dane kontaktowe

1

Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Ognisko Wychowawcze Nowy Port

Anna Ożóg– Kierownik

ul. Wyzwolenia 49

tel. 501-096-415

80-537 Gdańsk

email:stowarzyszenienowyport@interia.pl

2

Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”

Ognisko Wychowawcze –
„Ogniska Nadziei”

Marzena Łada – Prezes

ul. Głęboka 11

tel. 794-438-794

80-759 Gdańsk

email: fundacja.ognisko@wp.pl

3

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica „Pod Kasztanem”

Aleksandra Szuma – Ganczarek – Kierownik

ul. Brzegi 45

tel. 602-638-762

80-045 Gdańsk

email: kasztanki@caritas.pl

4

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Świetlica w Gościnnej Przystani

Marta Chylińska – Kierownik

ul. Gościna 14

tel. 661-999-955

80-032 Gdańsk

email: m.chylinska@gfis.pl

5

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Świetlica Glanik

Aleksandra Drygas – Kierownik

ul. Waryńskiego 45

tel. 500-346-680

80-433 Gdańsk

email: aleksandra.drygas@mrowisko.org.pl

PLACÓWKI DLA MŁODZIEŻY (placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej)

Lp.

Nazwa podmiotu realizującego

Miejsce realizacji

Dane kontaktowe

1

Fundacja Dla Rodziny „Bezpiecznik”

Bezpiecznik Przeróbka

Jarosław Kucharski – koordynator

dzielnica Przeróbka

tel. 606-639-859

 

email: fundacjabezpiecznik@gmail.com

2

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Klub młodzieżowy

Kaja Medowska – koordynator

dzielnica Śródmieście

tel. 665-386-280

 

email: kaja.medowska@mrowisko.org.pl

 

mapa placówki wsparcia dziennego w 2019 roku