Placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy, w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci.

Formy placówek wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie:

  • specjalistycznej – organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię,
  • opiekuńczej – zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
  • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach.

Podmioty prowadzące placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone przez:

  • gminę,
  • podmiot, któremu gmina zleciła zadanie,
  • podmiot, który uzyskał zezwolenie.

Wykaz gdańskich placówek wsparcia dziennego, które w ramach otwartego konkursu ofert uzyskały dofinansowanie ze środków Miasta Gdańska na realizację zadania w latach 2019 – 2020. 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ

Lp.

Nazwa podmiotu realizującego

Miejsce realizacji

Dane kontaktowe

1

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”

Świetlica Świetliki
ul. Grunwaldzka 137
80-245 Gdańsk

Sylwia Drażba – Prezes/Kierownik
tel. 884 780 629
email: stowarzyszenie.pdw@wp.pl

2

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Świetlica Grodzisko
ul. Kartuska 74
80-104 Gdańsk

Elżbieta Leśniewska – Kierownik
tel. 509 781 376
email: chsch.gdansk@wp.pl
email: grodzisko@chsch.pl

3

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Gdańsku”

Świetlica Nasze Dzieci
ul. Dragana 9
80-807 Gdańsk

Lidia Lubieniecka – Kierownik
tel. 58/302 79 81
email: naszedzieci@naszedzieci.org

4

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza

Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań”
ul. Pułaskiego 2
80-520 Gdańsk

Joanna Matusiak – Kierownik
tel. 537 950 556
email: przystan.gdansk@o2.pl

5

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica Dobra
ul. Dobra 8
80-746 Gdańsk

Angelika Umińska – Kierownik
tel. 694 485 571
email: auminska@caritas.pl

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZO-SPECJALISTYCZNEJ

1

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom
i Młodzieży „Promyk Nadziei”

Świetlica Promyk Nadziei
ul. Piecewska 9
80-288 Gdańsk

Edyta Dąbrowska – Prezes/Kierownik
tel. 505 085 888 lub. 58/347 69 97
email: biuro@promyknadziei.pl

2

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Świetlica Centrum Reduta
ul. Reduta Wyskok 9
80-741 Gdańsk

Kaja Medowska
tel. 665 368 280
email: kaja.medowska@mrowisko.org.pl

3

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica Słoneczne Wzgórze
ul. Trakt Świętego Wojciecha 440
80-007 Gdańsk

Sylwia Trzoska-Zimny – Kierownik
tel. 664 724 015
email: wzgorze@caritas.pl

4

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica Frassatiego
ul. Jesionowa 6
80-261 Gdańsk

Patrycja Skrzyńska – Kierownik
tel. 668 448 342
email: jesionowa@caritas.pl

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE SPECJALISTYCZNEJ

1

Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Ognisko Wychowawcze Nowy Port
ul. Wyzwolenia 49
80-537 Gdańsk

Anna Ożóg – Kierownik
tel. 501 096 415
email:stowarzyszenienowyport@interia.pl

2

Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”

Ognisko Wychowawcze – „Ogniska Nadziei”
ul. Głęboka 11
80-759 Gdańsk

Marzena Łada – Prezes
tel. 794 438 794
email: fundacja.ognisko@wp.pl

3

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica „Pod Kasztanem”
ul. Brzegi 45
80-045 Gdańsk

Aleksandra Szuma-Ganczarek – Kierownik
tel. 602 638 762
email: kasztanki@caritas.pl

4

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Świetlica w Gościnnej Przystani
ul. Gościna 14
80-032 Gdańsk

Marta Chylińska – Kierownik
tel. 661 999 955
email: m.chylinska@gfis.pl

5

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Świetlica Glanik
ul. Waryńskiego 45
80-433 Gdańsk

Aleksandra Drygas – Kierownik
tel. 500 346 680
email: aleksandra.drygas@mrowisko.org.pl

PLACÓWKI DLA MŁODZIEŻY (placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej)

1

Fundacja Dla Rodziny „Bezpiecznik”

Bezpiecznik Przeróbka
dzielnica Przeróbka

Jarosław Kucharski – koordynator
tel. 606 639 859
email: fundacjabezpiecznik@gmail.com

2

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Klub młodzieżowy
dzielnica Śródmieście

Kaja Medowska – koordynator
tel. 665 386 280
email: kaja.medowska@mrowisko.org.pl

Placówki wsparcia dziennego w 2020 rok – mapa