Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Orzekanie o niepełnosprawności

Osoba z niepełnosprawnością to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskała orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do jednego ze stopni niepełnosprawności:
  • znacznego,
  • umiarkowanego,
  • lekkiego;
 • o niezdolności do pracy orzeczonej przez lekarza orzecznika ZUS:
  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o całkowitej niezdolności do pracy,
  • o częściowej niezdolności do pracy.

Orzekaniem o niepełnosprawności zajmuje się:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5

tel./fax (58) 320 22 96
e-mail: mzon@gdansk.gda.pl