Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Placówki wsparcia dziennego

Czym są placówki wsparcia dziennego?

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci.

Organizację funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określa regulamin zawierający w szczególności: zadania, organizację działań, rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia. Regulamin opracowuje kierownik.

Formy placówek wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie:

 • opiekuńczej: zapewniającej opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań,
 • specjalistycznej: zapewniającej socjoterapię, terapię, korekcję, kompensację, logopedię; realizującej indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną, socjoterapię,
 • podwórkowej: realizującej animację i socjoterapię.

W jednej placówce można łączyć w/w formy.

Kadra placówek wsparcia dziennego

Kadrę placówki wsparcia dziennego mogą stanowić osoby o następujących kwalifikacjach:

 1. kierownik:
  • wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej),
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 2. wychowawca:
  • wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej),
  • wykształcenie co najmniej średnie i minimum 3-letni staż pracy z rodziną lub dziećmi,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 3. pedagog:
  • magister pedagogiki,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 4. psycholog:
  • prawo wykonywania zawodu psychologa,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 5. prowadzący terapię:
  • udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 6. opiekun dziecięcy:
  • zawód opiekuna dziecięcego, pielęgniarka, studia pedagogiczne,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 7. osoby zatrudnione niebędące żadną z w/w osób oraz wolontariusze:
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa.

Podmioty prowadzące placówki wsparcia dziennego

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO mogą być prowadzone przez:

 • gminę,
 • podmiot, któremu gmina zleciła zadanie,
 • podmiot, który uzyskał zezwolenie.

Jeśli gmina nie zleciła podmiotowi prowadzenia placówki wsparcia dziennego podstawą do działalności placówki jest zezwolenie.

Warunkiem ubiegania się o dotacje udzielane z budżetu gminy jest:

 • dołączenie do oferty uzyskanego zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub
 • dołączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia.

Wykaz gdańskich placówek wsparcia dziennego, które uzyskały dofinansowanie ze środków Miasta Gdańska

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
W FORMIE OPIEKUŃCZEJ 2015R.
Lp.Nazwa podmiotu realizującegoNazwa zadaniaDane teleadresowe
1 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 18 dzieci w wieku 8-17 lat z dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 137 80-438 Gdańsk tel. 606 702 622 email: stowarzyszenie.pdw@wp.pl
2 Chrześcijańska Służba Charytatywna Świetlica Środowiskowa Grodzisko Grodzisko 2015 – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 12 dzieci ul. Kartuska 74 80-104 Gdańsk tel. 509 781 376
3 Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Młodzieżowy Klub Środowiskowy” skierowany do 14 nastolatków i młodych dorosłych ul. Piecewska 9 80-288 Gdańsk tel. 58 347 69 97, 505 085 888 email: biuro@promyknadziei.pl www.promyknadziei.pl
4 Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Katolickie Ognisko Wychowawcze” dla 14 dzieci od 6 r. ż. ul. Piecewska 9 80-288 Gdańsk tel. 58 347 69 97, 505 085 888 email: biuro@promyknadziei.pl www.promyknadziei.pl
5 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Glanik” dla 24 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Mrowisko” ul. Waryńskiego 45, 80-433 Gdańsk tel. 58 305 46 97, 500 346 680 email: biuro@mrowisko.org.pl www.mrowisko.org.pl
6 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Centrum Reduta” dla 28 dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Centrum Reduta” ul. Reduta Wyskok 9, 80-741 Gdańsk tel. 58 305 46 97, 500 476 818 email: biuro@mrowisko.org.pl www.mrowisko.org.pl
7 Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci” Prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej wsparcia dziennego, świetlicy środowiskowej dla 22 dzieci ul. Dragana 9 80-807 Gdańsk tel. 58 302 79 81, tel. 501 032 421 email: naszedzieci@naszedzieci.org www.naszedzieci.org
8 Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego „Przystań” dla 25 dzieci ul. Pułaskiego 2 80-520 Gdańsk tel. 513 044 715, 58 342 93 39 email: przystan.gdansk@tlen.pl
9Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzeni placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 14 dzieci w wieku od 6-15 lat Dam Sąsiedzki „Gościnna Przystań” ul. Gościnna 14 80-855 Gdańsk tel. 58 304 99 56, 661 756 959 email: biuro@gfis.pl www.gfis.mojaorunia.pl
10 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica „Dobra” dla 30 dzieci w wieku 6-12 lat Centrum Caritas „Na Dolnej” – Świetlica Dobra ul. Dolna 4 80-767 Gdańsk tel. 58 302 30 37, 604 531 011 email: mszulc@caritas.pl, gdańsk@caritas.pl www.gdansk.caritas.pl
11 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica „Słoneczne Wzgórze” dla 30 dzieci ul. Trakt Świętego Wojciecha 440 80-007 Gdańsk tel. 664 724 015 email: wzgorze@caritas.pl, gdańsk@caritas.pl www.gdansk.caritas.pl
12 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Centrum Wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. P.J.Frassatiego dla 50 dzieci i młodzieży w wieku 3 – 19 lat ul. Jesionowa 6 80-261 Gdańsk tel. 58 345 47 96, 668 448 342 email: jesionowa@caritas.pl, gdańsk@caritas.pl www.gdansk.caritas.pl
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
W FORMIE SPECJALISTYCZNEJ 2015R.
Lp.Nazwa podmiotu realizującegoTytuł projektuDane kontaktowe i miejsce realizacji zadania
1 Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 36 dzieci z terenu Miasta Gdańska Ognisko Wychowawcze „Nowy Port” ul. Wyzwolenia 49 80-537 Gdańsk tel. 58 342 18 14, 504 039 028 email: stowarzyszenienowyport@interia.pl
2Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 35 dzieci z terenu Miasta Gdańska ul. Głęboka 11 80-759 Gdańsk tel. 794 438 794 email: fundacja.ognisko@wp.pl
3 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej Świetlica „Pod Kasztanem” dla 26 osób w wieku 6-20 lat. Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Pod Kasztanem” ul. Brzegi 45 80-045 Gdańsk tel.602 638 762, 58 322 54 09 email: gdańsk@caritas.pl www.gdansk.caritas.pl
4Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia-Św. Wojciech - Lipce Dam Sąsiedzki „Gościnna Przystań” ul. Gościnna 14 80-855 Gdańsk tel. 661 756 959 email: biuro@gfis.pl www.gfis.mojaorunia.pl