Przeciwdziałamy przemocy domowej

W Gdańsku dostępne jest bezpłatne wsparcie dla osób doświadczających agresji od bliskich. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Nikt nie może Cię krzywdzić. Zadzwoń pod całodobowy numer tel.: 797 909 112 lub napisz e-mail: mopr-wsparcie@gdansk.gda.pl. Otrzymasz adekwatną pomoc. To w ramach kampanii pt. „Dom bez przemocy”, pomocowej, informacyjnej i profilaktycznej, prowadzonej przez gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Więcej przeczytacie w tematycznej publikacji.

Nieodpłatne wsparcie i terapia są też dla osób z problemem zachowań agresywnych, stosujących przemoc wobec bliskich. Informację o tej pomocy można uzyskać pod całodobowym numerem tel.: 58 511 01 21 lub e-mail: mopr-wsparcie@gdansk.gda.pl. To w ramach kampanii MOPR pt. „Bądź po dobrej stronie. Chcę być lepsza/y dla bliskich”, przeciwdziałającej przemocy domowej. Więcej przeczytacie w tematycznej publikacji.  

 

Plakaty informacyjne obu kampanii/źródło: Urząd Miejski w Gdańsku