Skonsultuj projekt dotyczący problemu bezdomności w Gdańsku!

Mieszkańców Gdańska zachęcamy do zapoznania się i wniesienia uwag oraz sugestii do projektu Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023. Opracował go zespół ekspertów, m.in przedstawicieli organizacji pozarządowych, MOPR i innych jednostek organizacyjnych miasta, zajmujących się przeciwdziałaniem niekorzystnemu zjawisku społecznemu.  

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach treści Programu, w terminie od 20 marca do 2 kwietnia 2018 roku. Wszelkie uwagi i wnioski można składać:

  • przy użyciu załączonego formularza, mailowo (najlepiej w wersji edytowalnej) na adres: maciej.kochanowski@mopr.gda.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1A, pok. 318 (poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 17:00, piątek 7:30 – 14:30),
  • podczas spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi oraz interesariuszami Programu – 26 marca 2018 roku, o godz.10:00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, pl. Solidarności 1, sala nr 4, III piętro,
  • podczas spotkań konsultacyjnych z osobami bezdomnymi w placówkach:

– 21 marca 2018 roku o godz. 14:00, Schronisko Towarzystwa im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, ul. Równa 14,

– 27 marca 2018 roku o godz. 14:00, Schronisko Stowarzyszenia Opiekuńczo – Resocjalizacyjnego „Prometeusz”, ul. Zakopiańska 40,

– 28 marca 2018 roku o godz. 13:00, Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, ul. Floriańska 3.

Więcej wiadomości na temat projektu i konsultacji udziela: Maciej Kochanowski z Samodzielnego Referatu Analiz i Rozwoju MOPR przy ul. Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel.: 58 347 82 90, mail: maciej.kochanowski@mopr.gda.pl

Projekt GPRPB na lata 2018 – 2023

Formularz konsultacji GPRPB na lata 2018 – 2023