Zostań rodziną zastępczą!

23 sierpnia 2018

Praca z dzieckiem jest Twoim powołaniem? Z nią wiążesz m.in. przyszłość zawodową? A może po prostu lubisz przebywać z dziećmi, cieszy Cię ich obecność, radość? Zostań rodzicem zastępczym, współpracuj z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Do współdziałania zachęcamy odpowiedzialnych, empatycznych ludzi, którzy chcą i mogą zapewnić dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców odpowiednie, rodzinne wsparcie….

Rodziny zastępcze zakończą wakacje zabawą w plenerze

22 sierpnia 2018

W Gdańsku rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka pożegnają wakacje w niedzielę 26 sierpnia w godzinach od 10 do 14, zabawą integracyjną na terenie Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922, przy ul. Hallera 201. Do udziału w integracyjnym spotkaniu najmłodszych i ich opiekunów w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zaprosił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dla uczestników imprezy…

Generuj energię odpowiedzialnie społecznie

21 sierpnia 2018

Przedsiębiorców, właścicieli i pracowników gdańskich firm, instytucji niepublicznych zapraszamy do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, do wspierania rodzin w najtrudniejszej sytuacji finansowej, borykających się z ciężką, przewlekłą chorobą oraz samotnych seniorów. W myśl zasady społecznej odpowiedzialności, razem można pomóc ludziom w potrzebie. Przedstawicieli biznesu zachęcamy do przystąpienia m.in. do projektu „Generator energii”, służącego „odciążeniu”…

O realizacji spotu „Zostań rodziną zastępczą!”

21 sierpnia 2018

  Stworzeniem i wyprodukowaniem spotu promującego zastępcze rodzicielstwo zajęło się trzech trójmiejskich twórców: Marcin Zdziuch, Michał Środek i Emil Neumann. Jak sami podkreślają, to zlecenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku otrzymali w szczególnym dla nich czasie – p. Marcin właśnie czekał na narodziny syna, p. Michał był ojcem od kilku miesięcy. Dla nich…

Aktywny samorząd – nabór wniosków na dofinansowanie z PFRON

17 sierpnia 2018

Informujemy, że z dniem 30 sierpnia 2018 r. upływa termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I w programie „Aktywny samorząd” . Są to następujące formy wsparcia: Obszar A likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Obszar B…

Program „Zajęcia klubowe w warsztatach terapii zajęciowej”

16 sierpnia 2018

Miasto Gdańsk informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w 2018 roku. Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Beneficjentami programu są: osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności…

Okaż serce dzieciom i… dorosłym żebrzącym

9 sierpnia 2018

Od 25 czerwca w gdańskiej świetlicy dla dzieci żebrzących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnością wsparcie otrzymało już łącznie 35 potrzebujących najmłodszych. Pedagodzy z placówki przy ul. Zakopiańskiej 40 zaopiekowali się m.in. rodzeństwem z Kambodży, maluchami z Polski, Ukrainy i Rumunii. W Gdańsku trwa akcja edukacyjna, pomocowa i prewencyjna pod hasłem „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie…

Biznes wspiera odpowiedzialnie – przyłącz się!

7 sierpnia 2018

Kilkadziesiąt dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w nowym roku szkolnym może liczyć na bezpłatną, fachową pomoc w nauce matematyki, fizyki, chemii czy języka angielskiego. Uczniowie z rodzin w najtrudniejszej sytuacji otrzymają też wyprawki szkolne, o jakich tylko marzą. To wsparcie wyjątkowe, bo świadczone przez biznes w zakresie społ. odpowiedzialności.  Gdański MOPR…

Samodzielność i nowe życie

7 sierpnia 2018

Ponad sześć milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznano projektowi „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dzięki jego realizacji kolejni mieszkańcy m.in. zagrożeni ubóstwem, wykluczeniem społ. mają szansę na poprawę sytuacji, na aktywniejsze i lepsze życie. Projekt gdańskiego MOPR otrzymał 6 118 777, 73 zł dofinansowania w ramach konkursu z…

Kartka dla Hospicjum

2 sierpnia 2018

1400 kartek świątecznych wykonali m.in. podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, mieszkańcy Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy, osoby starsze, niepełnosprawne oraz dzieci, by wesprzeć Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. Prace stworzone różnymi technikami graficznymi, z fantazją i polotem, zostały przekazane do placówki. Rozesłane w okresie bożonarodzeniowym do osób zaprzyjaźnionych z Hospicjum z…

Stop żebractwu – pomoc dzieciom, edukacja w autobusach

2 sierpnia 2018

W świetlicy przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku dla dzieci żebrzących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających podczas wakacji bez opieki rodziców przebywa teraz nawet do dwadzieściorga dzieci. Mają wsparcie, opiekę, ciekawy program wypoczynkowy, zabawowy i aktywizujący. Co najważniejsze nie są na ulicy…  W Gdańsku trwa akcja edukacyjna, pomocowa i prewencyjna pod hasłem „Okaż serce… nie dawaj…

Bądź odpowiedzialny społecznie

31 lipca 2018

Pracujesz w Gdańsku w obszarze biznesowym i chcesz mieć konkretny wpływ na rozwój lokalnego środowiska? Dbasz o zrównoważony rozwój swojej firmy, obok zysku interesują Cię także wartości społeczne? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  zaprasza do aktywności w obszarze odpowiedzialności społecznej. Gdański MOPR jest jedną z jednostek pomocowych i samorządowych w kraju, która wprowadza innowacyjne…

Zostało kilka miejsc – po zawodowy sukces!

30 lipca 2018

Można jeszcze wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, indywidualnych kursach zawodowych według sugestii zainteresowanego i zmienić swoje życie. To propozycja dla gdańszczanek i gdańszczan w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca osoby długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo do udziału w projekcie „Cała naprzód I”. To już ostatni nabór w ramach…

Uwaga konkurs!

27 lipca 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert, na realizację w latach 2018 – 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy. Odbędzie się ono w piątek 3 sierpnia o godz. 13.00, w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR przy ul. Leczkowa…