Aktualności - Archiwum

Za życiem – pomoc z MOPR i GCŚ

30 grudnia 2016

Kobiety oczekujące dziecka z niepełnosprawnością oraz te, które urodzą takiego malucha i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w ramach realizacji ustawy „Za życiem”. Skorzystają m.in. z bezpłatnego poradnictwa prawnego w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych. Od stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z listopada 2016 roku, o wsparciu kobiet…

Uwaga! Bezpłatna pomoc prawna dla gdańszczan, od stycznia 2017 roku

29 grudnia 2016

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych m.in. przez radców prawnych oraz adwokatów. Od stycznia do takiej pomocy uprawnione są także kobiety w ciąży. W 2017 roku aż w 18 punktach w Gdańsku (9 prowadzonych przez gdański MOPR i 9 przez organizacje pozarządowe) osoby uprawnione mogą dowiedzieć się…

Gdański Model Autyzmu – od innowacyjnego pomysłu do realizacji pod okiem Ministerstwa Rozwoju

20 grudnia 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jako jedyna instytucja spośród tych, które otrzymały dofinansowanie w konkursie na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, objęła swoim wsparciem specyficzną i bardzo wymagającą grupę jaką są dorosłe osoby z autyzmem. Pomysł ten w trakcie grudniowej wizyty naszych reprezentantów w Ministerstwie Rozwoju spotkał…

Gdańsk działa przeciwko alkoholizmowi i narkomanii

20 grudnia 2016

Ten program jest wyjątkowy. Trzy razy po raz pierwszy: wieloletni, w szerszym zakresie (obejmujący problem alkoholu i narkotyków), realizujący zadania w trybie konkursowym regulowanym przez Ustawę o Zdrowiu Publicznym. Na sesji Rady Miasta uchwalono Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017 – 2020. Głównym…

Uratuj bezdomnego!

19 grudnia 2016

Apelujemy do gdańszczan o sygnały o osobach bezdomnych, koczujących mimo zimy w miejscach niemieszkalnych, m.in w piwnicach, altanach ogródków działkowych, w okolicach mostów, na dworcach. Taka informacja jest bezcenna, może uratować życie. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku współpracując z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz organizacjami pozarządowymi prowadzą wzmożone działania, by dotrzeć…

Gdańszczanie kolejny raz udowodnili, że mają wielkie serca… bo w Gdańsku „Każdy może pomóc”

19 grudnia 2016

W AmberExpo, siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich odbył się finał V edycji akcji „Każdy może pomóc”. W tym roku padł rekord – 602 dzieci otrzymało prezenty. Dla porównania, w roku ubiegłym spełniono marzenia 401 dzieci. Pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku dyskretnie przeprowadzili swoje małe „śledztwa”, wypytali dzieci o ich zainteresowania, pasje, marzenia…

Wspólnie na rzecz aktywizacji zawodowej

14 grudnia 2016

„Wspólnie na rzecz aktywizacji zawodowej” – Dzień Otwarty Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej i Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji. Gdańska Spółdzielnia Socjalna i Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, dwie organizacje działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób defaworyzowanych na rynku pracy spotkały się podczas dnia otwartego. Podczas spotkania zaprezentowana została działalność obu organizacji. Panie, Iwona Krasowska Prezes SPiR i Katarzyna…

„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2017

14 grudnia 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, iż Miasto Gdańsk przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Cele operacyjne Programu to: zwiększenie dostępności…

Trwa rozbudowa DPS „Ostoja”

14 grudnia 2016

Od kwietnia 2016 r. trwa rozbudowa DPS „Ostoja” przy ul. Hożej 4 w Gdańsku. Już od stycznia 2017 r. oprócz zwiększenia o 12 liczby miejsc stacjonarnych będzie również dodatkowych 10 miejsc w Dziennym Domu Pomocy. W wyniku rozbudowy placówka uzyska dodatkową przestrzeń na nowoczesne sale terapeutyczne, zmodernizowaną salę rehabilitacyjną, nową przestronną szatnię, dodatkową windę i…

Wigilijna Paczka już po raz 16

12 grudnia 2016

W niedzielę 11 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności wielkie święto dzieci, finał akcji „Wigilijna Paczka”. To już 16 edycja Wigilijnej Paczki – mówi Anna Sobota – zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Przygotowaliśmy 800 paczek dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPR – dodaje Anna Sobota. Imprezę poprowadził wieloletni przyjaciel dzieci – Michał…

Dary serca od seniorów z Klubu Seniora „Gdański Nestor”

7 grudnia 2016

To już druga edycja akcji, w której seniorzy z Klubu Seniora „Gdański Nestor” przygotowali paczki dla osób starszych i niepełnosprawnych, samotnych, którzy z różnych względów nie mogą opuszczać swych domów. Paczki dostarczyli dziś osobiście seniorzy z Nestora w towarzystwie pracownika MOPR w Gdańsku. Osoby te wytypowane zostały przez pracowników Centrum Pomocy Socjalnej nr 1 –…

Zima niestraszna podopiecznym ZOO. Gdańscy Seniorzy już o to zadbali

7 grudnia 2016

W sierpniu tego roku odbyła się pierwsza wizyta gdańskich seniorów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Paputki-i-bereciki-dla-orangutanow-czyli-gdanscy-seniorzy-z-wizyta-w-zoo,a,58610 Wtedy to kilkudziesięciu seniorów wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku poznało „zoo od kuchni”. – Pomysł pojawił się spontanicznie. Współpracując na co dzień z osobami starszymi, często samotnymi i schorowanymi dbamy o to, by ich życie…

Wizyta Mikołaja w Centrum Pracy Socjalnej nr 8

7 grudnia 2016

Już po raz drugi w Centrum Pracy Socjalnej nr 8 w gdańskim MOPR zorganizowane zostały Mikołajki dla 30 dzieci z rodzin zamieszkujących teren Śródmieścia i Dolnego Miasta. Impreza odbyła się w Mikołajkowy wtorek w siedzibie CPS przy ul. Elbląskiej 66 D. Dzieci wspólnie z rodzicami i opiekunami wspólnie wykonały ozdoby choinkowe. Zabawa była przednia. Anonimowy…

Aura nadal niebezpieczna dla osób bezdomnych

7 grudnia 2016

Przypominamy, by zgłaszać pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku lub Straży Miejskiej każdą śpiącą na ławce osobę czy też w innym do tego nie przeznaczonym miejscu. Pamiętajmy, że widok osoby osłabionej bądź nietrzeźwej to wystarczający sygnał do działania. Służby miejskie nie są w stanie być wszędzie. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z apelem, nie…

W Gdańsku mamy dobrych sąsiadów

5 grudnia 2016

32 osoby wzięły udział w kolejnej edycji projektu „Bądź dobrym sąsiadem – usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania”. Projekt realizowany był w tym roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Fundację Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI. 05 grudnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku już po raz czwarty spotkały się osoby, które bezinteresownie…