Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2017

14 grudnia 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, iż Miasto Gdańsk przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Cele operacyjne Programu to: zwiększenie dostępności…

Trwa rozbudowa DPS „Ostoja”

14 grudnia 2016

Od kwietnia 2016 r. trwa rozbudowa DPS „Ostoja” przy ul. Hożej 4 w Gdańsku. Już od stycznia 2017 r. oprócz zwiększenia o 12 liczby miejsc stacjonarnych będzie również dodatkowych 10 miejsc w Dziennym Domu Pomocy. W wyniku rozbudowy placówka uzyska dodatkową przestrzeń na nowoczesne sale terapeutyczne, zmodernizowaną salę rehabilitacyjną, nową przestronną szatnię, dodatkową windę i…

Wigilijna Paczka już po raz 16

12 grudnia 2016

W niedzielę 11 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności wielkie święto dzieci, finał akcji „Wigilijna Paczka”. To już 16 edycja Wigilijnej Paczki – mówi Anna Sobota – zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Przygotowaliśmy 800 paczek dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPR – dodaje Anna Sobota. Imprezę poprowadził wieloletni przyjaciel dzieci – Michał…

Dary serca od seniorów z Klubu Seniora „Gdański Nestor”

7 grudnia 2016

To już druga edycja akcji, w której seniorzy z Klubu Seniora „Gdański Nestor” przygotowali paczki dla osób starszych i niepełnosprawnych, samotnych, którzy z różnych względów nie mogą opuszczać swych domów. Paczki dostarczyli dziś osobiście seniorzy z Nestora w towarzystwie pracownika MOPR w Gdańsku. Osoby te wytypowane zostały przez pracowników Centrum Pomocy Socjalnej nr 1 –…

Zima niestraszna podopiecznym ZOO. Gdańscy Seniorzy już o to zadbali

7 grudnia 2016

W sierpniu tego roku odbyła się pierwsza wizyta gdańskich seniorów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Paputki-i-bereciki-dla-orangutanow-czyli-gdanscy-seniorzy-z-wizyta-w-zoo,a,58610 Wtedy to kilkudziesięciu seniorów wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku poznało „zoo od kuchni”. – Pomysł pojawił się spontanicznie. Współpracując na co dzień z osobami starszymi, często samotnymi i schorowanymi dbamy o to, by ich życie…

Wizyta Mikołaja w Centrum Pracy Socjalnej nr 8

7 grudnia 2016

Już po raz drugi w Centrum Pracy Socjalnej nr 8 w gdańskim MOPR zorganizowane zostały Mikołajki dla 30 dzieci z rodzin zamieszkujących teren Śródmieścia i Dolnego Miasta. Impreza odbyła się w Mikołajkowy wtorek w siedzibie CPS przy ul. Elbląskiej 66 D. Dzieci wspólnie z rodzicami i opiekunami wspólnie wykonały ozdoby choinkowe. Zabawa była przednia. Anonimowy…

Aura nadal niebezpieczna dla osób bezdomnych

7 grudnia 2016

Przypominamy, by zgłaszać pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku lub Straży Miejskiej każdą śpiącą na ławce osobę czy też w innym do tego nie przeznaczonym miejscu. Pamiętajmy, że widok osoby osłabionej bądź nietrzeźwej to wystarczający sygnał do działania. Służby miejskie nie są w stanie być wszędzie. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z apelem, nie…

W Gdańsku mamy dobrych sąsiadów

5 grudnia 2016

32 osoby wzięły udział w kolejnej edycji projektu „Bądź dobrym sąsiadem – usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania”. Projekt realizowany był w tym roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Fundację Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI. 05 grudnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku już po raz czwarty spotkały się osoby, które bezinteresownie…

Gdański Tydzień Wolontariatu

2 grudnia 2016

W poniedziałek, 5 grudnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Zapraszamy do wspólnego świętowania z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Miastem Gdańsk, Naszym Wolontariatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku i gdańskimi organizacjami pozarządowymi. Tydzień Wolontariatu rozpocznie się spotkaniem teoretyków i praktyków w obszarze wolontariatu podczas konferencji „Masz Moc – inspirujemy i edukujemy”, która odbędzie…

Pierwsza w Polsce konferencja dotycząca bezpieczeństwa pracy pracownika socjalnego. Solidarni wobec problemów

25 listopada 2016

„Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Solidarni wobec problemów” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych, związkowców, która odbyła się 24 listopada 2016 roku w Gdańsku. – Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych, związkowców w ramach współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zorganizował konferencję, której celem jest poprawa sytuacji zawodowej pracowników socjalnych w Polsce, a w szczególności ich bezpieczeństwa…

Zamiast wykluczenia – klucz do własnego M

25 listopada 2016

Rada Miasta Gdańska uchwaliła Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023. Ma on na celu rozwój mieszkalnictwa społecznego połączonego z różnymi formami wsparcia specjalistów. Tak by odbiorcy programu mogli prowadzić samodzielne życie. – Jest to kolejny program miejski skierowany do najuboższej i najbardziej zagrożonej wykluczeniem grupy mieszkańców….

Święto pracowników socjalnych

22 listopada 2016

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego – święto wszystkich pracowników służb społecznych. Z tej okazji, dzisiaj – 22 listopada Paweł Adamowicz wręczył medale Prezydenta Miasta Gdańska 13 pracownikom MOPR w dowód uznania i szacunku oraz w podziękowaniu za długoletnią wzorową pracę na rzecz systemu pomocy społecznej. – Pomoc społeczna w polityce społecznej to instytucja odgrywająca znaczącą…

„Każdy może pomóc” – ponad 500 marzeń do spełnienia!

16 listopada 2016

Już po raz piąty gdańszczanie będą mogli spełniać marzenia dzieci, które tego bardzo potrzebują. W tym roku pracownicy MOPRU przygotowali listy z marzeniami ponad pięciuset dzieci. Każdy z nas może zostać świętym Mikołajem! Akcja jest anonimowa: dziecko nie poznaje nazwiska darczyńcy. Projekt „Każdy może pomóc”, to przedsięwzięcie, dzięki któremu mieszkańcy Gdańska mają możliwość spełniać marzenia…

Szkolenie „PRIDE” — Rodzinna Opieka Zastępcza

16 maja 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku PROWADZI CAŁOROCZNY NABÓR KANDYDATÓW NA SZKOLENIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ i zaprasza do współpracy osoby, którym leży na sercu dobro dzieci potrzebujących opieki ze strony dorosłych. Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci w różnym wieku, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, dla małoletnich matek i ich dzieci…

Konferencja „Aktywni w sieci”

14 grudnia 2011

14 grudnia br. w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, odbyła się konferencja „Integracja cyfrowa – integracja społeczna”, inaugurująca realizację projektu „Aktywni w sieci”. Podczas konferencji, poza przedstawieniem założeń projektu „Aktywni w sieci”, zaprezentowana została geneza Internetu oraz jego przyszłość, omówiony został problem wykluczenia cyfrowego jako jedna z przyczyn marginalizacji społecznej, a także rola Internetu w…